Кораблебудування та морська інфраструктура

Журнал "Кораблебудування і морська інфраструктура" підтримує політику відкритого доступу.

Видається з вересня 2014 року.

Галузь і проблематика. Матеріали, опубліковані в журналі "Кораблебудування і морська інфрастуктура" вважаються як фахові у галузі технічних та економічних наук.

Електронна копія журналу у відкритому доступі розміщується на сайті, а також зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний онлайновий доступ до ресурсів на Web-сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського): http://www. nbuv.gov.ua.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20886-10686 Р від 12.08.2014 р.

Мова видання: російська, англійська.

За точність наведених фактів, достовірність інформації, а також використання відомостей, що не підлягають публікації у відкритій пресі, відповідальність несуть автори.

Засновники: Академія наук кораблебудування України, Міжнародна академія морських наук, технологій та інновацій, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Відповідальний редактор: Рижков Сергій Сергійович - д-р техн. наук, проф., ректор НУК.

Адреса редакції: 54025, м Миколаїв, просп. Героїв України, 9, к. 459.

Тел .: (+380512) 43-07-95

E-mail: ev@nuos.edu.ua

Журнал видається за підтримки Морського інженерного бюро, Zaliv Shipbuilding Design.

Журнал зареєстровано в міжнародному каталозі періодичних видань eLIBRARY.ru.


№ 2 (2017)

Зміст

Дослідження та розробки

Design of multi-parameter water quality detection system based on ATMEGA128 PDF (English)
Yao Yueqin
Design and optimization of a novel RFID tag antenna PDF (English)
Kong Yang
Design of data acquisition system based on LabVIEW PDF (English)
Jianhua Gu, Nengjun Ben, Guojun Yan
Design of the fuzzy methane concentration control system based on FPGA PDF (English)
Yao Yueqin, Zhao Guoliang
Design of TEDS of intelligent sensor based on IEEE1451.2 standard PDF (English)
Chen Jie
Dynamic data reconciliation based on robust estimation and particle filters PDF (English)
Lili Wang, Chunxiang Huang, Wen Jing, Lixiang Sun
Analysis of the influence of power factor angle parameters on resonance in pure electric tractors PDF (English)
Guojun Yan, Nengjun Ben, Jianhua Gu
Automatic PID parameter tuning based on unfalsified control PDF (English)
Yao Yueqin, Zhao Guoliang
Heat pump fault diagnosis based on genetic BP neural network PDF (English)
Chunxiang Huang, Hao Zheng, Yingxing Wang, Lili Wang
Rigidity test and analysis of blade carrier for NC guillotine plate shearing machine PDF (English)
Wang Yijun
Study on the method of adhesive parts particle counting based on HALCON PDF (English)
Huang Mingxin
Study on wear and corrosion of the HVAF sprayed NICr-Cr3C2 coating after annealing PDF (English)
Li Tian-jing, Zhou Peng-fei
Analysis of ship deformation under sailing PDF (English)
Shan Xiuwen, Sun Lixiang, Pu Yi, Xu Chuncheng
Електромагнітні процеси в силовій частині послідовно-послідовного резонансного перетворювача для безконтактної індуктивної передачі електроенергії PDF (English)
Hennadii V. Pavlov, Andrii V. Obrubov, Mykhailo V. Pokrovskyi, Iryna L. Vinnychenko
Комплекс завдань моніторингу та автоматичного управління мобільними роботами для вертикального переміщення PDF (English)
Oleksiy V. Kozlov, Oleksandr S. Gerasin, Galyna V. Kondratenko
Influence of the structure of high-temperature alloy castings on their crackability at welding and surfacing PDF (English)
Mykhailo S. Samokhin
Optimization of the process of arc welding (surfacing) based on the new designed mechanism of pulse wire feeding PDF (English)
Volodymyr O. Lebediev
General concept of the autonomous hydrogen fueling station based on photovoltaic and metal-hydride technologies for fuel cell electric vehicles PDF (English)
Mykhaylo R. Tkach, Borys G. Tymoshevskyy, Yurii N. Halynkin, Arkadii Yu. Proskurin
Просторовий нестаціонарний рух морських прив'язних систем при маневруванні PDF (English)
Kostiantyn S. Trunin
Розробка суднових систем очищення повітря від краплинної вологи PDF (English)
Serhiy S. Ryzhkov
Модернізація універсальної обчислювальної програми з урахуванням методу вдосконалення розрахунку кількісної оцінки якості викладання за міжнародними програмами PDF (English)
Oleksandr S. Ryzhkov
Види морської господарської діяльності PDF (English)
Vladymir N. Parsyak
Рентні відносини у морській господарській діяльності PDF (English)
Vladymir N. Parsyak, Marina B. Solesvik