Кораблебудування та морська інфраструктура

Журнал "Кораблебудування і морська інфраструктура" підтримує політику відкритого доступу.

Видається з вересня 2014 року.

Галузь і проблематика. Матеріали, опубліковані в журналі "Кораблебудування і морська інфрастуктура" вважаються як фахові у галузі технічних та економічних наук.

Електронна копія журналу у відкритому доступі розміщується на сайті, а також зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний онлайновий доступ до ресурсів на Web-сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського): http://www. nbuv.gov.ua.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20886-10686 Р від 12.08.2014 р.

Мова видання: російська, англійська.

За точність наведених фактів, достовірність інформації, а також використання відомостей, що не підлягають публікації у відкритій пресі, відповідальність несуть автори.

Засновники: Академія наук кораблебудування України, Міжнародна академія морських наук, технологій та інновацій, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Відповідальний редактор: Рижков Сергій Сергійович - д-р техн. наук, проф., ректор НУК.

Адреса редакції: 54025, м Миколаїв, просп. Героїв Сталінграда, 9, к. 459.

Тел .: (+380512) 42-32-71

E-mail: ev@nuos.edu.ua

Журнал видається за підтримки Морського інженерного бюро, Zaliv Shipbuilding Design.

Журнал зареєстровано в міжнародному каталозі періодичних видань eLIBRARY.ru.


№ 1-2 (2016)

Зміст

Огляди та аналітика

Вирішення технічних проблем забезпечення диверсифікації ринків збуту продукції ДП НВКГ «ЗОРЯ» – «МАШПРОЕКТ» PDF (Русский)
Serhiy S. Ryzhkov, Liubava S. Chernova
Фінансово-економічні важелі оновлення діяльності підприємств суднобудування України PDF (English)
Petro M. Karas, Nataliya V. Prikhodko
Innovation strategies in shipbuilding: the shipbuilding cycle perspective PDF (English)
Marina B. Solesvik
Аутсорсинг у суднобудуванні — зростання популярності PDF (Русский)
Vladimir N. Parsyak, Elena Y. Zhukova

Сучасні завдання економіки моря

Економічна оцінка водних ресурсів як фактор розвитку водного підприємництва України PDF (English)
Liudmyla V. Levkovska, Anatolii M. Sunduk, Inna O. Irtyshcheva
Формування інтегрованої системи стратегічного управління реструктуризацією суднобудівного підприємства PDF (English)
Ganna V. Iefimova
Логістичні центри в механізмах матеріально-технічного забезпечення суднобудівних кластерних систем PDF (English)
Boris Y. Kozyr, Irina M. Zaporozhets
Проблеми регуляторної діяльності держави в сфері море господарювання України PDF (English)
Larysa Yu. Vdovychenko, Maryna V. Volosiuk
Правові режими морських просторів як фактор господарської діяльності PDF (English)
Vladymir N. Parsyak, Kateryna V. Parsyak
Світовий океан у структурі чинників матеріального виробництва PDF (English)
Vladimir N. Parsyak