Кораблебудування та морська інфраструктура

Журнал "Кораблебудування і морська інфраструктура" підтримує політику відкритого доступу.

Видається з вересня 2014 року.

Галузь і проблематика. Матеріали, опубліковані в журналі "Кораблебудування і морська інфрастуктура" вважаються як фахові у галузі технічних та економічних наук.

Електронна копія журналу у відкритому доступі розміщується на сайті, а також зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний онлайновий доступ до ресурсів на Web-сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського): http://www. nbuv.gov.ua.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20886-10686 Р від 12.08.2014 р.

Мова видання: російська, англійська.

За точність наведених фактів, достовірність інформації, а також використання відомостей, що не підлягають публікації у відкритій пресі, відповідальність несуть автори.

Засновники: Академія наук кораблебудування України, Міжнародна академія морських наук, технологій та інновацій, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Відповідальний редактор: Рижков Сергій Сергійович - д-р техн. наук, проф., ректор НУК.

Адреса редакції: 54025, м Миколаїв, просп. Героїв України, 9, к. 459.

Тел .: (+380512) 43-07-95

E-mail: ev@nuos.edu.ua

Журнал видається за підтримки Морського інженерного бюро, Zaliv Shipbuilding Design.

Журнал зареєстровано в міжнародному каталозі періодичних видань eLIBRARY.ru.


№ 1 (2018)

Зміст

Дослідження та розробки

Концептуальна модель управління проектами роботизованого очищення акваторій від підводних потенційно небезпечних об’єктів PDF (English)
Maksym H. Hrytsaienko
Модель управління ризиками вибору виробників плазмового обладнання для енергетичних систем PDF (English)
Kateryna S. Burunsuz
Математична модель резонансного перетворювача частоти з імпульсним регулюванням PDF (English)
Hennadii V. Pavlov, Iryna L. Vinnychenko
Математичне моделювання системи автоматичного керування автономним ненаселеним підводним апаратом як агентом групи PDF (English)
Zhanna Yu. Burunina, Leo T. Aloba, Hanna S. Hrudinina
Уточнення класифікації підводних місій, що виконуються із застосуванням підводних комплексів з гнучкими зв’язками PDF (English)
Oleksandr V. Blintsov, Zhanna Yu. Burunina, Andrii M. Voitasyk