Редакційна політика

Галузь та проблематика

Матеріали, опубліковані у журналі "Кораблебудування та морська інфрастуктура", нараховуються як фахові у галузях технічних та економічних наук.

 

Політика розділів

Зварювальне виробництво у кораблебудуванні

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Дослідження і розробки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Кораблебудування

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Управління проектами

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Елекротехніка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Обробка матеріалів у машинобудуванні

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія кораблебудування і флоту

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Огляди та аналітика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Судова автоматика та електротехніка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Сучасні завдання економіки моря

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Дослідження та розробки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" для видання збірників наукових праць, монографій та науково-методичної літератури затверджено редакційну колегію.

         Порядок розгляду, затвердження або відхилення статей
1. Рішення про затвердження (або відхилення) статті приймається редколегією. 
2. Редколегія зобов'язана підтвердити автору, що стаття прийнята до публікації, або повернути її автору з умотивованим обґрунтуванням відмови після рішення редколегії. 
3. Редколегія при необхідності направляє статті на допрацювання. 
4. У разі надання автором заперечення на висновок редколегії, редколегія на своєму засіданні розглядає статтю вдруге (попередньо надіславши її на додаткове рецензування). 
5. Якщо у питанні про публікацію тієї чи іншої статті серед членів редколегії виникають розбіжності, питання вирішується більшістю голосів. При однаковій кількості голосів вирішальним є голос відповідального редактора.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.