Фінансування журналу

Видавець

Видавець і виготівник Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
просп. Героїв України, 9, м.Миколаїв, 54025
тел. +(0512)43-07-95; 47-83-86

Admiral Makarov National University of Shipbuilding