Influence of the structure of high-temperature alloy castings on their crackability at welding and surfacing

Mykhailo S. Samokhin

Анотація


The influence of the structure of casting high-temperature nickel alloys on their crack resistance at welding has been studied. It has been shown that crack formation in the weld-adjacent zone is promoted by the presence of lamellar precipitates of the σ-phase, large colonies and eutectic films of the γ΄-phase, carbides, and topologically close-packed phases on the grain boundaries, as well as the heterogeneity of distribution of the liquating elements. Homogenization heat treatment of the base metal before welding provides the maximum level of crack resistance and heat resistance of the joints. It is established that the ratio of Тc.d.γ΄, Teut. and Ts has a great influence on the formation of a ductile metal layer in the weld-adjacent zone of the cast workpiece, which improves its crack resistance at surfacing and welding. To prevent crack formation during welding of alloys with Teut. (Ts) < Тc.d.γ΄, it is necessary to apply new filler alloys with a zirconium-containing eutectic phase.


Ключові слова


welding; homogenization; high-temperature alloy; alloy microstructure; crack resistance

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Savchenko V. S., Yushchenko K. A., Savoley N. I., Panfilov Yu.D. Nekotorye zakonomernosti obrazovaniya goryachikh treshchin pri svarke litykh zharoprochnykh nikelevykh splavov [Some patterns of hot crack formation in the welding of cast high-temperature nickel alloys]. Avtomaticheskaya svarka [Automatic Welding], 1993, no. 3, pp. 13–16.

Paton B. Ye. Sovremennye dostizheniya IES im. Ye.O. Patona v oblasti svarki i rodstvennykh protsessov [Latest achievements of the Paton Electric Welding Institute of NAS of Ukraine in the sphere of welding and related processes]. Avtomaticheskaya svarka [Automatic Welding], 2005, no. 8, pp. 3–19.

Maslenkov S. B., Maslenkova Ye. A. Neravnovesnaya segregatsiya i granichnye defekty pri vysokotemperaturnom nagreve splavov [Nonequilibrium segregation and boundary defects at high-temperature heating of alloys]. Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov [Metal Science and Heat Treatment], 1987, no. 7, pp. 40–46.

Cieslak M. J. The welding and solidification metallurgy of Alloy 625. Welding journal, 1991, no. 2, pp. 49–56.

DuPont J. N., Michael J. R., Newfury B. D. Welding metallurgy of Alloy NR-160. Welding journal, 1999, no. 12, pp. 408–415.

Guha J. P., Colar D. Systems of niobium monocarbide with transition metals. J. Less-Common Metals, 1972, no. 1, pp. 33–40.

Guha J. P., Colar D. The systems TiC-Cr and ZrC – Cr. J. Less-Common Metals, 1973, no. 3, pp. 337–343.

Savchenko V. S., Yushchenko K. A., Savoley N. I. Vliyanie skorosti deformatsii na sklonnost stabilnoaustenitnykh shvov k obrazovaniyu goryachikh treshchin v nizkotemperaturnom intervale khrupkosti [Influence of the deformation rate of stably austenitic joints on the tendency to hot crack formation in the low-temperature range of brittleness]. Avtomaticheskaya svarka [Automatic Welding], 1987, no. 10, pp. 9–12.

Zryumov V. P., Shinyaev A. Ya. Kinetika izotermicheskogo raspada peresyshchennogo tverdogo rastvora splava KhN62BMKTYu [Kinetics of the isothermal decomposition of a supersaturated solid solution of the CrNi62WMoKTiAl alloy]. Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov [Metal Science and Heat Treatment], 1986.-№2.-

S.37–39.

Kablov Ye. N. Litye lopatki gazoturbinnykh dvigateley (splavy, tekhnologii, pokrytiya) [Cast blades of gas turbine engines (alloys, technologies, coatings)]. Moscow, MISIS Publ., 2001. 632 p.

Nosova G. I., Plakhtiy V. D., Polyakova N. A. Protsessy raspada peresyshchennogo tverdogo rastvora v splavakh sistemy Ni-Cr-Nb-Fe-Al i ikh termicheskaya obrabotka [Processes of decomposition of a supersaturated solid solution in alloys of the Ni-Cr-Nb-Fe-Al system and their heat treatment]. Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov [Metal Science and Heat Treatment], 1991, no. 5, pp. 23–24.

Quigt W. E., Taggart R., Polonis D. N. The influence of Iron and Aluminium on the precipitation of metastable phases in the Ni-Nb System. Metal Transformation, 1971, no. 1, pp. 825–832.

Bulavina L. S., Melkumov I. N. Obrazovanie sigma-fazy v splave KhN65VMTYu [Formation of the sigma phase in the CrNi65WMoTiAl alloy]. Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov [Metal Science and Heat Treatment], 1987, no. 4, pp. 38–40.

Petrushin N. V., Sorokina L. P., Zhukov S. N. Strukturnye osobennosti deformirovaniya i razrusheniya monokristallov zharoprochnykh nikelevykh splavov pri tsiklicheskom nagruzhenii [Structural features of deformation and fracture of monocrystals of high-temperature nickel alloys under cyclic loading]. Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov [Metal Science and Heat Treatment], 1995, no. 6, pp. 2–5.

Sorokin L. I. Klassifikatsiya zharoprochnykh nikelevykh splavov po ikh stoykosti protiv obrazovaniya treshchin pri termicheskoy obrabotke svarnykh soedineniy [Classification of high-temperature nickel alloys by their crack resistance at heat treatment of welded joints]. Avtomaticheskaya svarka [Automatic Welding], 1985, no. 5, pp. 23-25.

Sorokin L. I. Svarivaemost zharoprochnykh splavov, primenyaemykh v aviatsionnykh i gazoturbinnykh dvigatelyakh [Weldability of high-temperature alloys used in aircraft and gas turbine engines]. Svarochnoe proizvodstvo [Welding Production], 1987, no. 4, pp. 4–11.

Khorunov V. F., Maksymova S. V., Zvolinsky I. V., Samokhin M. S. Arc brazing of heat-resistant nickel alloys. International Brazing and Soldering Conference Proceedings: April 2-5, 2000. Albuquerque, New Mexico, pp. 6–9.

Khorunov V. F., Maksymova S. V., Zvolinsky I. V., Samokhin M. S., Ivanchenko V. G. Brazing filler metals containing Zr and Hf as depressants (HTG-2000). High temperature capillarity. Third International Conference Abstracts: November 19-22, 2000. Kurashiki, Japan, pp. 60–61.

Rtishchev V. V. Primenenie kompyuternoy programmy PSCPCSP dlya optimizatsii sostava seriynykh i razrabotki novykh zharoprochnykh splavov na nikelevoy osnove [Application of the PSCPCSP software for optimization of the composition of serial nickel-based alloys and development of the new ones]. Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov [Metal Science and Heat Treatment], 1995, no. 1, pp. 28–34.

Samokhin M. S., Myalnitsa G. F., Kreshchenko V. A., Samokhin S. M., Dobkina Yu. G. Tekhnologicheskie osobennosti argonodugovoy svarki i payki pri remonte litykh lopatok iz slozhnolegirovannykh nikelevykh splavov [Technological features of argon-arc welding and brazing during the repair of cast blades made of complex-alloyed nickel]. Avtomaticheskaya svarka [Automatic Welding], 2004, no. 4, pp. 44–49.

Samokhin M. S. Osobennosti payki s argono-dugovym, elektronno-luchevym i pechnym nagrevom pri izgotovlenii i remonte lopatok gazoturbinnykh dvigateley [Special features of brazing with argon-arc, electron-beam and furnace heating in the manufacture and repair of gas turbine engine blades]. Zbіrnyk naukovykh prats NUK [Collection

of scientific publications of NUOS]. Mykolaiv, NUK Publ., 2006, no. 6 (411), pp. 64–69.

Nikitin V. I. Korroziya i zashchita lopatok gazovykh turbin [Corrosion and protection of gas turbine blades]. Leningrad, Mashinostroenie Publ., 1987. 272 p.

Khimushin F. F. Zharoprochnye stali i splavy [High-temperature steels and alloys]. Moscow, Metallurgiya Publ.,1969. 752 p.

Samokhin M. S. Osobennosti remonta otlivok zharoprochnykh nikelevykh splavov svarkoy i naplavkoy [Special features of repair of castings of high-temperature nickel alloys by mean of welding and surfacing]. Materialy VIII MNTK «Innovatsii v sudostroenii i okeanotekhnike» (11–13 oktyabrya 2017g.) [Proceedings of the 8th International Scientific and Technical Conference “Innovations in Shipbuilding and ocean Engineering”]. Mykolaiv, NUK Publ., 2017, pp. 62–63.
DOI: https://doi.org/10.15589/SMI20170216