DOI: https://doi.org/10.15589/SMI20170219

Просторовий нестаціонарний рух морських прив'язних систем при маневруванні

Kostiantyn S. Trunin

Анотація


Розглянуто нестаціонарний рух морської прив’язної системи (МПС), що має у своєму складі гнучкий зв’язок (ГЗ), на прикладі підводної буксированої системи (ПБС). Як розрахунок наведено режим циркуляції ПБС із ГЗ на основі створеної комп’ютерної моделі динаміки МПС із ГЗ.


Ключові слова


морська прив’язна система (МПС); гнучкий зв’язок (ГЗ); підводна буксирована система (ПБС); просторовий нестаціонарний рух; режим руху; циркуляція

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Belotserkovskiy S. М., Skripach B. K. Aerodinamicheskiye proizvodnyye letatelnogo apparata i kryla pri dozvukovykh skorostyakh [Aerodynamic derivatives of an aircraft and wings at subsonic speeds]. Moscow, Nauka Publ., 1975. 412 p.

Blinov E. I., Kravtsov V. I., Kravtsov А. V., Nedbaylo А. N. Upravleniye gibkimi protyazhennymi obyektami napravlennymi silovymi vozdeysnviyami [Control of flexible prolonged objects with directed force impacts]. AAEKS. Sovremennye tekhnicheskiye sredstva, kompleksy i sistemy — Automatics. Automation. Electrotechnical complexes and systems. Advanced technical means, complexes and systems, 2003, no. 1 (11), pp. 43 – 48.

Veshtorg V. E., Мitrofanov V. P., Shemetova N. М. Оsobennosti upravlyayemosti plavuchego dobyvayushchego kompleksa [Controllability characteristic properties of the floating produce complex]. Problemy gidrodinamiki v osvoyenii okeana: Materialy III resp. konf. po prikladnoy gidromekhanike. Ch. II [Proceedings of the 3d Republic-wide Conference on Applied Hydromechanics “Problems of hydrodynamics in the development of the ocean”]. Kiev, 1984, part 2, pp. 110 – 111.

Devnin S. I. Aerogidromekhanika plokhoobtekayemykh konstruktsiy [Aerohydromechanics of high-drag structures]. Leningrad, Sudostroyeniyе Publ., 1983. 320 p.

Shamarin Yu. Е., Poddubnyy V. I., Bogatov L. I., Sidorskiy S. V., Маkаrenkо A. I. Dinamika podvodnykh okeanograficheskikh sistem [Dynamics of underwater oceanographic systems]. Кyiv, 2001. 228 p.

Poddubnyi V. I., Shamarin Yu. Е., Chernenko D. А., Astakhov L. S. Dinamika podvodnykh buksiruyemikh system [Dynamics of underwater towed systems]. Saint Petersburg, Sudostroyeniye Publ., 1995. 200 p.

Ikonnikov I. B., Gavrilov V. М., Puzyrev G. V. Podvodnyye buksiruyemyye sistemy i bui neytralnoy plavuchesti [Underwater towed systems and buoys of neutral buoyancy]. Saint Petersburg, Sudostroyeniye Publ., 1992. 224 p.

Ikonnikov I. B. Dinamika buksiruyemykh аpparatov pri dvizhenii buksirovshchika po vzvolnovannomu moryu [Dynamics of towed vehicles at the towing boat’s movement in an agitated sea]. Tezisy dokladov Vsesoyuznoy konf. “Tekhnicheskiye sredstva izucheniya i osvoeniya okeana” [Proceedings of the All-Union Conference “Technical

means of studying and developing the ocean”]. Sevastopol, 1981, pp. 43 – 44.

Kаlyukh Yu. I., Saltanov N. V., Gorban V. А. Меtod faktorizatsii pri raschete nestatsionarnykh rezhimov dvizheniya buksiruyemykh sistem [The method of factorization in the calculation of non-stationary modes of movement of towed systems]. Gidromеkhanika — Journal of Hydrodynamics, 1988, no. 57, pp. 19 – 25.

Кuvshinov G. Е. Upravleniye glubinoy pogruzheniya buksiruyemykh оbyektov [Controlling the depth of immersion of towed objects]. Vladivostok, Izdatelstvо Dalnevostochnogo Instituta Publ., 1987. 146 p.

Isanin N. N. Mоrskoy entsiklopedicheskiy slovar [Marine encyclopedical dictionary]. Leningrad, Sudostroyeniyе Publ. 520 p.

Pаntov Ye. N., Маkhin N. N., Sheremetov B. B. Оsnovy teorii dvizheniya podvodnykh apparatov [Fundamentals of the theory of movement of underwater vehicles]. Leningrad, Sudostroyeniyе Publ., 1973. 216 p.

Vinogradov N. I., Gutman M. L., Lev I. G., Nisevich M. Z. Privyaznyye podvodnyye sistemy. Prikladnyye zadachi statiki i dinamiki [Tethered underwater systems. Applied problems of statics and dynamics]. Saint Petersburg, Izdatelstvo Sankt-Peterburgskogo universiteta Publ., 2000. 324 p.

Sаvin G. L., Gоroshkо О. А. Dinamika niti peremennoy dliny [Dynamics of a thread of a variable length]. Kyiv, Naukova dumka Publ., 1962. 332 p.

Sаltanov N. V. Gibkiye niti v potokakh [Flexible threads in flows]. Kyiv, Naukova dumka Publ., 1974. 140 p.

Shamarin Yu. E., Bеvzenkо V. А., Poddubnyy V. I. Voprosy proektirovaniya buksiruyemykh sistem [Issues of the design of towed systems]. TsNII “Rumb” Publ., 1988. 82 p.

Тrunin К. S. Matematicheskaya model morskoy privyaznoy sistemy s gibkoy svyazyu [Mathematical model of a marine tethered system with flexible connection]. Innovatsii v sudnobuduvanni ta okeanotekhnitsi: materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii [Proceedings of the 5th International Scientific and Technical Conference

“Innovations in Shipbuilding and Ocean Engineering”]. Mykolaiv, 2014, pp. 386 – 388.

Тrunin K. S. Matematicheskaya model gibkoy svyazi v sostave morskoy privyaznoy sistemy [Mathematical model of the flexible connection within a marine tethered system]. Innovatsii v sudnobuduvanni ta okeanotekhnitsi: materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii [Proceedings of the 6th International Scientific and Technical Conference “Іnnovations in Shipbuilding and Ocean Engineering”]. Mykolaiv, 2015, pp. 300 – 304.

Тrunin K. S. Algoritm modelirovaniya dinamiki morskoy privyaznoy sistemy s gibkoy svyazy [Algorithm of modeling of the dynamics of a marine tethered system with flexible connection]. Materialy vseukrainskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu “Pidvodna tekhnika i tekhnologiia” [Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Technical Conference with International Participation “Underwater Equipment and Technology”]. Mykolaiv, 2014, part 1, pp. 36 – 42.

Тrunin K. S. Kompyuternaya model dinamiki morskoy privyaznoy sistemy s gibkoy svyazyu [Сomputer model of the dynamics of a marine tethered system with flexible connection]. Innovatsii v sudnobuduvanni ta okeanotekhnitsi: materialy VII Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii [Proceedings of the 7th International Scientific and Technical Conference “Innovations in Shipbuilding and Ocean Engineering”.]. Mykolaiv, 2016, pp. 296 – 298.

Тrunin K. S. Тestirovanie kоmpyuternoy programmy modeli dinamiki morskoy privyaznoy sistemy s gibkoy svyazyu [Testing of the computer program of the model for the dynamics of a marine tethered system with flexible connections]. Innovatsii v sudnobuduvanni ta okeanotekhnitsi: materialy VII Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii [Proceedings of the 7th International Scientific and Technical Conference “Іnnovations in Shipbuilding and Ocean Engineering”]. Mykolaiv, 2016. pp. 298 – 303.

Тrunin К. S. Моdelirovaniyе prostranstvennogо dvizheniya morskoy privyaznoy sistemy [Modeling of spatial movement of a marine tethered system]. Pidvodna tekhnika i tekhnolohiia, PTT-2016: Materialy VI Vseukrainskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu: v 2 ch. [Proceedings of the 6th All-Ukrainian Scientific and Technical Conference with International Participation “Underwater Engineering and Technology 2016”, in two parts]. Mykolaiv, 2016, part 1, pp. 47 – 55.

Choo Y. C, Casarella M. J. Configuration of a towline attached to a vehicle moving in a circular path. Hydronautics, 1972, Vol. 6, no. 6, рp. 51-58.

Tűrkiye ve NATO Űlkeleri. Savunma ve havacilik, 1994, no. 5, pp. 64-70.