Модернізація універсальної обчислювальної програми з урахуванням методу вдосконалення розрахунку кількісної оцінки якості викладання за міжнародними програмами

Oleksandr S. Ryzhkov

Анотація


Для значного скорочення часу на розрахунки була створена універсальна обчислювальна програма. Дана програма дозволила обробити великі блоки даних з візуалізацією результатів у двомірній системі координат. Отримані результати дали можливість оперативно вносити корективи в навчальний процес з метою підвищення якості освітніх послуг міжнародному замовнику. Також завдяки імплементації даної програми в робочий процес навчально-наукового центру міжнародного співробітництва НУК і отриманим масивам результатів був розроблений метод вдосконалення розрахунку кількісної оцінки якості викладання іноземним студентам. Цей метод було покладено в основу модернізації універсальної обчислювальної програми розрахунку кількісної оцінки якості викладання.


Ключові слова


універсальна обчислювальна програма; вдосконалення розрахунку; кількісна оцінка якості; принципові підходи управління проектами; міжнародна освітня програма

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bobrytska V. I. Mobilnist yak kliuchovyi pryntsyp formuvannia yevropeiskoho osvitnoho prostoru [Mobility as a key principle of formation of European educational space]. Yevropeiska intehratsiia vyshchoi osvity Ukrainy v konteksti Bolonskoho protsesu № 3 (dodatok 2) [European integration of higher education in Ukraine in the context of the Bologna Process number 3 (Annex 2)]. Teoretychnyi ta naukovo-metodychnyi chasopys “Vyshcha osvita Ukrainy” — Theoretical scientific and methodological journal “Higher Education in Ukraine”, 2013, pp. 234 – 238.

Focus on Higher Education in Europe: The Impact of the Bologna Process. Available at: http://www.Eurydice.org

The Bologna Process 2020 — The European, Higher Education Area in the new decade. Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education. Leuven and Louvain-Ia-Neuve, 2009. Available at: http://www.bologna2009benelux.org

Calculations based on the data from UNDP, Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World. New York, 2013.

Voznyy A. M., Dragomirov V. V., Kazarezov A. Ya., Koshkin K. V. Modeli, metody i algoritmicheskoe obespechenie proektov i programm razvitiya naukoemkikh proizvodstv [Models, methods and algorithmic support of projects and programs for the development of high-tech industries]. Mykolaiv, NUK Publ., 2015. 194 p.

Ryzhkov S. S. Otchet rektora za 5 let raboty [Rector’s report for 5 years of work]. Nikolaev, NUK Publ., 2013.

Sayt Ministerstva obrazovaniya i nauki Ukrainy [The website of the Ministry of Education and Science of Ukraine]. Available at: http://www.mon.gov.ua

Ryzhkov A. S. Upravleniye mezhdunarodnymi obrazovatelnymi proektami Natsionalnogo universiteta korablestroeniya na primere ukrainsko-kitayskogo sotrudnichestva [Management of international educational projects of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding on the example of the Ukrainian-Chinese cooperation].

Zbіrnyk naukovykh prats NUK – Collection of Scientific Publications of NUOS, 2014, no. 6, pp. 84 – 91.

Bushuiev S. D. Kerivnytstvo z pytan proektnoho menedzhmentu [Reference book on Project Management]. Kyiv, Dilova Ukraina Publ., 2000. 196 p.

Burkov N. V., Novikov D. A. Modeli i mekhanizmy teorii aktivnykh sistem v upravlenii kachestvom podgotovki spetsialistov [Models and mechanisms of the theory of active systems in management of the quality of specialists’ training]. Moscow, Issledovatelskiy tsentr problem upravleniya kachestvom podgotovki spetsialistov Publ., 1998.

Zinnurov U. G., Guzairov M. B. Otsenka zatrat na podgotovku spetsialistov v zavisimosti ot kvalifikatsionnykh trebovaniy k vypuskniku [Assessment of the costs for specialists’ training depending on the qualification requirements for the graduate]. Moscow, Its Publ., 1991.

Khotomlianskyi O., Derevianko T. Formuvannia zbalansovanoi systemy pokaznykiv VNZ [Formation of the balanced system of the higher educational institution indicators]. Osvita i upravlinnia — Education and Management. 2005, ch. 8., no. 2, pp. 49 – 53.

Khotomlianskyi O., Derevianko T. Metodychni pytannia otsiniuvannia rezultativ profesiinoi diialnosti profesorsko-vykladatskoho skladu vyshchoho navchalnoho zakladu [Methodological issues of evaluation of the results of professional activity of the academic teaching staff of a higher educational institution]. Osvita i upravlinnia — Education and Management. 2006, ch. 9., no. 3 – 4, pp. 145 – 151.

Balykhin G. A. Upravleniye razvitiem obrazovaniya: organizatsionno-ekonomicheskiy aspect [Management of the education development: the organizational and economic aspect]. Moscow, Ekonomika Publ., 2003. 428 p.

Ryzhkov A. S. Upravleniye kachestvom obrazovaniya NUK po programme «2+2» s Mezhdunarodnym morskim kolledzhem Chzhetszyan [Management of the education quality at NUOS for the “2+2” joint educational program with the Zhejiang International Maritime College]. Zbіrnyk naukovykh prats NUK — Collection of Scientific Publications of NUOS, 2017, no. 2, pp. 69–75.

Ryzhkov A. S. Upravleniye kachestvom obrazovaniya NUK po programme «3+X» s Mezhdunarodnym morskim kolledzhem Chzhetszyan [Management of NUOS education quality in the “3+X” joint program with the Zhejiang International Maritime College]. Sudostroeniye i morskaya infrastruktura — Shipbuilding and Marine Infrastructure, 2017, no. 1, pp. 121 – 131.

Ryzhkov A. S. Upravleniye kachestvom obrazovaniya NUK po programme «4+0» s Universitetom nauki i tekhnologii Tszyansu [Management of the NUOS education quality in the “4+0” program with the Jiangsu University of Science and Technology]. Zbіrnyk naukovykh prats NUK — Collection of Scientific Publications of NUOS, 2017,

no. 4, pp. _-_.

Ryzhkov A. S. Sozdaniye universalnoy vychislitelnoy programmy dlya upravleniya kachestvom obrazovatelnykh uslug NUK na mezhdunarodnoy arene [Creation of a universal computing program to control the quality of educational services provided by NUOS in the international arena]. Zbirnyk naukovykh prats NUK – Collection of scientific publications of NUOS. Mykolaiv, NUK Publ., 2017, no. 3, pp. 71 – 77.

Ryzhkov A. S. Sovershenstvovaniye rascheta kolichestvennoy otsenki kachestva prepodavaniya inostrannym studentam [Improving the calculation procedure for the quantitative assessment of the quality of training provided to foreign students]. Visnyk NUK — Bulletin of NUOS, 2017, no. 1. Available at: http://evn.nuos.edu.ua/
DOI: https://doi.org/10.15589/SMI20170221

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.