Моделювання розвитку та поширення пожежі в баштах плавучого дока

Alexandr S. Rashkovskiy, Sergey A. Rashkovskiy, Nikolay I. Postupalskiy, Dmitriy V. Ermakov

Анотація


Запропоновано математичну модель розвитку та розповсюдження пожежі в баштах плавучого дока. Показано, що існують умови, при яких розповсюдження пожежі може зупинитися, та визначені критерії припинення пожежі. Модель може бути застосовано для інших плавучих споруд різної складності.

Ключові слова


плавучий док; пожежна небезпека; розвиток пожежі; розповсюдження пожежі; процес згоряння; моделювання пожежі

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Brushlinskiy N.N., Korolchenko A.Ya. Modelirovanie pozharov i vzryvov [Fires and Explosions Simulation]. Moskow, Pozhnayka Publ., 2000.

Rashkovskiy A. S., Rashkovskiy S.A., Postupalskiy N.I. et al. Osnovy sovershenstvovaniya pozharnoy bezopasnosti v sudostroenii [Fundamentals of Fire Safety Improvement in Shipbuilding]. Nikolaev, NUS Publ., 2007.

Rashkovskiy A. S., Slutskiy N.H., Shchedrolosev A.V. et al. Proektirovanie, tekhnologiya i organizatsiya stroitelstva kompozitnykh plavuchykh dokov bolshoy podemnoy sily [Design, Technology and Organization of Construction of Composite Floating Docks with High Buoyant Power]. Nikolaev, RAL-polihrafiia Publ., 2008.

Rashkovskiy A. S. Setevye modeli rasprostraneniya pozhara v zdaniyakh i na sudakh [Network Model of the Fire Spread in Buildings and Ships], Zbirnyk naukovykh prac Natsionalnoho univesutetu korablebuduvannia — The Collection of Scientific Publications of NUS, 2005, no. 5 (404), pp. 163–168.

Rashkovskiy A. S., Postupalskyi N. I. Teplovaya model rasprostraneniya pozhara v zdaniyakh i na sudakh [Thermal Model of the Fire Spread in Buildings and Ships], Zbirnyk naukovykh prac Natsionalnoho univesutetu korablebuduvannia — The Collection of Scientific Publications of NUS, 2006, no. 1 (406), pp. 44–53.
DOI: https://doi.org/10.15589/smi20140104

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.