Радіаційна стійкість металоскляний покриттів для плавучих композитних споруд

Yuliya A. Kazimirenko, Valentina V. Shlapatskaya

Анотація


Досліджено вплив γ-випромінювання СО60 на структуру та механічні властивості  електродугових покриттів на основі Св-08Г2С і Св-Амг5, наповнених порожніми скляними мікросферами, порошками натрійсилікатного і свинцевомісткого скла. Показано перспективи застосування покриттів у складі конструкцій плавучих композитних споруд для перевезення і зберігання радіоактивних речовин низької і середньої активності.

Ключові слова


плавучі композитні споруди; радіаційна стійкість; γ-випромінювання; електродугові покриття; структура; механічні властивості

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Zelenskiy V.F., Neklyudov I.M., Chernyaeva T.P. Radiatsionnye defecty i raspukhaniye metallov [Radiation defects and swelling of metals]. Kyiv, Naukova dumka Publ., 1988. 296 p.

Klepikov V.F., Brekhovetskiy V.V., Poyda A.V., Litvinenko V.V., Poyda V. P., Kivnik V.F., Uvarov V.T. Izmereniye struktury i sverkhplastichnykh svoystv plastin alyuminiyevykh splavov vozdeystviyem impulsnogo puchka relyativistskikh elektronov [Changing of Structure and Superplastic Properties of Aluminium Alloy Plates by Affecting with Pulsed Beam of Relativistic Electrons]. Voprosy atomnoy nauki i techniki. Seriya. Fizika radiatsionnykh povrezhdeniy i radiatsionnoye materialovedeniye [Issues of nuclear science and engineering. Series of physics of radiation damages and radiation material science], 2003, no. 6, pp. 86 −88.

Pavlenko V.I., Matyukhin P.V. Osnovnyye aspekty razrabotki sovremennykh radiatsionno-zashchitnykh konstryktsionnykh metallokompozitnykh materialov [Basic Aspects of Development of Modern Irradiation-protecting Construction Metal-composite Materials]. Sovremennye naukoiemkiye tekhnologii − Modern high-end technologies, 2005, no. 20, pp. 85 – 86.

Pikaev A.K. Sovremennaya radiatsionnaya khimiya. Osnovnye polozheniya. Eksperementalnaya tekhnika i metody [Modern Irradiation Chemistry: Basic Principles: Experimental Technique and Methods]. Moscow, Nauka , Publ., 1985. 375 p.

Pogrebnyak A.D., Kulmentyeva O.P. Strukrurno-fazovye prevrashcheniya v poverkhnostnykh sloyakh i svoystva metallicheskikh materialov posle impylsnogo vozdeystviya puchkov chastits [Structural Phase Conversions in Surface Layers and Properties of Metal Materials after Pulse Particle Beams]. FIPFIPPSE − FIPFIPPSE, 2010, vol. 1, no. 2, pp. 108 – 136

Vyshniakov L.R., Hrudina T.V., Horobynska V.D., Yaremenko O. P. Svyntsevomistke sklovolokno dlia radiatsiinozakhyshchennykh kompozytiv [Lead-containing Fiberglass for Irradiation-protecting Composites]. Novi materialy i tekhnolohii v metalurhii ta mashynnobydyvanni [New materials and technologies in metallurgy and engineering], 2007, issue 1, pp. 97 −100.

Farionova T.A., Kazimirenko Y.A. Vybor sostava kompozitnykh materialov i pokrytiy tekhnicheskikh sredstv dlya perevozki opasnykh gryzov na osnove ekspertnykh otsenok (Selection of Composition of Composite Materials and Coatings of Technical Means for Transporting Dangerous Cargos on the Basis of Expert Assessment). Visnyk Natsionalnoho universytety korablebuduvannia − Journal of National University of Shipbuilding, 2010, no. 5. Available at: http: // ev.nuos.edu.ua (accessed April 20, 2012).

Kazimirenko Y.A., Karpechenko A.A., Zhdanov A.A., Tumakov K.O. Formirovaniye ultradispersnoy struktury v kompozitsinnykh elektrodugovykh pokytiyakh, napolnennykh polymi steklyannymi mikrosferami (Formation of Ultra-disperse Structure in Composite Electric Arc Coatings Filled with Hollow Glass Microspheres). Visnyk Natsionalnoho universitety korablebuduvannia − Journal of National University of Shipbuilding, 2012, no. 3. Available at: http: // ev.nuos.edu.ua (accessed April 15, 2012).
DOI: https://doi.org/10.15589/smi20150102

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.