Вплив електроімпульсної дії на механічні властивості плазмових покриттів

Aleksandr N. Dubovoy, Anton A. Karpechenko, Maksim N. Bobrov, Aleksandr A. Novikov

Анотація


Досліджено вплив накладання електричних імпульсів при плазмовому напилюванні на механічні властивості покриттів.

Ключові слова


електричні імпульси; плазмове покриття; твердість; зносостійкість; структура

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Borisov Yu.S., Kharlamov Yu.A., Sidorenko S.L. Gazotermicheskiye pokrytiya iz poroshkovykh materialov [Gas-thermal Sprayed Coatings from Powder Materials]. Kyiv, Naukova dumka Publ., 1987. 544 p.

Voronov A.V. Sozdanie nanostrukturnykh sostoyaniy v poverkhnostnykh sloyakh kombinirovannym metodom ionnoy implantatsii – magnetronnogo raspyleniya – ultrazvukovoy obrabotkoy [Development of Nanostructured States in Surface Coatings Using Combined Method of Ion Implantation of Magnetron Sputtering by Sonication]. Fizicheskaya mezomekhanika− Physical Mesomechanics, 2005, no. 8, pp. 113–116.

Grigoryev A.I. Kapillyarnye elektrostaticheskie neustoychivosti [Capillary Electrostatic Instability]. Sorovskiy obrazovatelnyy zhurnal − Soros Educational Journal, 2000, vol. 6, no. 6, pp. 37–43.

Grigoryev A.I. Elekrodispergiovanniye zhidkosti pri realizatsii kolebatelnoy neustoychivosti yeye poverkhnosti [Liquid Electrodispersion in case of Implementation of Oscillatory Instability of its Free Surface]. Zhurnal tehnicheskoy fiziki −Journal of Technical Physics, 2000, vol. 70, no. 5, pp. 22–27.

Gutman B.E. Izmelcheniye kapel pri plazmennom napylenii s modylyatsiyey toka [Grinding of Drops in case of Plasma Spraying with Current Modulation]. Avtomaticheskaya svarka − Automatic welding, 1988, issue 9, no. 420, pp. 37–39.

Gutman B. E. O mekhanizmakh, vliyayushchikh na parametry plazmennykh pokrytiy v modulirovannoy plazmennoy duge [About Mechanisms which Influence on Plasma Coatings Parameters in Modulated Plasma Arc]. Svarochnoe proizvodstvo − Svarochnoye proizvodstvo, 1986, issue 8, pp. 36–38.

Dubovoy A.N., Ovsyannikov V.N., Karpechenko A.A., Bobrov M.N., Ovsyannikova K. V. Vliyanie elektricheskikh impulsov na strukturu i tverdost elektrodugovykh pokrytiy [Influence of Electrical Pulses on Structure and Hardness of Electric Arc Coatings]. Sbornik nauchnykh trudov NUK [NUS collection of scientific papers], 2012, vol. 5−6, pp. 38–41.

Kadyrmetov A.M. Issledovanie protsessov plazmennogo naneseniya i uprochneniya pokrytiy i puti upravleniya ikh kachestvom [Processes Research of Plasma Plotting and Coatings Hardness and Ways of Control of their Quality]. Nauchnyy zhurnal KubGAU − Scientific journal of Kuban State Agrarian University, 2012, no. 81, pp. 1–18.

Kalita V.I., Samohin A.V., Alekseev N.V. et al. Plazmennye pokrytiya s nanorazmernym karbonitridom titana [Plasma Coatings with Nanosized Particles of Titanium Carbonitride]. Fizika i khimiya obrabotki materialov − Physics and chemistry of materials processing, 2007, vol. 2. pp. 37–45.

Kalita V.I. Fizika, khimiya i mekhanika formirovaniya pokrytiy, uprochnennykh nanorazmernymi fazami [Physics, Chemistry and Mechanics of Formation of Coatings Hardened by Nanosized Phases]. Fizika i khimiya obrabotki materialov− Physics and chemistry of materials processing, 2005, vol. 4, pp. 46–57.

Korotkikh V.M. Upravlyaemye energoeffektivnye tekhnologii plazmennogo napyleniya zashchitnykh pokrytiy selskokhozyaystvennogo naznacheniya [Controlled Power Effective Technologies of Plasma Spraying of Protecting Coatings of Agricultural Purpose]. Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Bulletin of Altay State Agrarian University], 2011, issue 8, no. 82, pp.83 – 87.

Kurakova N.V., Molokanov V.V. et al. Formirovanie plazmennykh pokrytiy s nano i amorfnoy strukturoy [Formation of Plasma Coatings with Nano and Amorphous Structure]. Fizika i khimiya obrabotki materialov − Physics and chemistry of materials processing, 2007, vol. 4, pp. 36–39.

Galyshkin N.V, Korotkikh V.M. Ustanovka plazmennogo napyleniya [Machinery of Plasma Coating] Patent RU, no. 2335347, 2007.

Petrov S.V., Karp I.N. Plazmennoye gazovozdushnoye napyleniye [Plasma Air-gas Coating]. Leningrad, Mashinostoeniye Publ., 1986. 253 p.

Khasuy A. Naplavka i napylenye [Surfacing and Spraying].Moscow, Mashinostoeniye Publ., 1985. 240 p.
DOI: https://doi.org/10.15589/smi20150103

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.