DOI: https://doi.org/10.15589/smi20150107

Аналітичні дослідження фізичних полів гідроакустичних станцій з лінійними протяжними буксированими антенами поблизу морського дна

Aleksandr G. Leyko, Anatoliy V. Derepa

Анотація


Відповідно до завдання систематизованого дослідження характеристик гідроакустичних станцій в умовах, що моделюють реальні, розглянуто модельне уявлення лінійної протяжної буксированої антени такої станції поблизу морського дна та одержані аналітичні співвідношення, що дозволяють описати фізичні поля антени.


Ключові слова


гідроакустична станція; гнучка протяжна буксирована антена; п’єзокерамічна циліндрична оболонка

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Didkovskyi V.S., Poroshyn S.M. et al. Akustychni anteny [Acoustic antennas]. Kharkiv, 2014. 245 p.

Boriseyko V.A., Ulitko A.F. Asimmetrichnye kolebaniya tonkoy sfericheskoy obolochki [Asymmetric vibrations of thin spherical shell]. Prikladnaya mekhanika − Applied Mechanics Journal, 1974, vol. 10, no. 10, pp. 3–10.

Boriseyko V.A., Grinchenko V.T., Ulitko A.F. Sootnosheniya elektrouprugosti dlya pezokeramicheskikh obolochek vrashcheniya [Electroelectricity ratio for piezoelectric ceramic shells of revolution]. Prikladnaya mekhanika − Applied Mechanics Journal, 1976, vol. 12, no. 2, pp. 26–33.

Guz A.N., Golovin V.T. Difraktsiya uprugikh voln v mnogosvyaznykh telakh [Diffraction of elastic waves in multiconnected bodies]. Kyiv, Naukova dumka Publ., 1972. 254 p.

Guz A. N., Kubenko V.D., Babaev A.E. Gidrouprugost sistem obolochek [Hydroelasticity of sheath systems]. Kyiv, Vysshaya shkola Publ., 1984. 208 p.

Derepa A.V., Leyko A.G., Melenko Yu.Ya. Osnovy voenno-tekhnicheskikh issledovaniy v 8 t. T. 7. Kompleksnaya sistema «gidroakusticheskoe vooruzhenie – nadvodnyy korabl». Problemnye aspekty sistemy «gidroakusticheskaya stantsiya – nadvodnyy korabl» s antennami, razmeshchennymi v korpuse korablya [Grounds of military-technical research in 8 v. V. 7. Complex system “hydroacoustic armaments – waterborne ship”. Problem aspects of the system “hydroacoustic armaments – waterborne ship” with antennas, placed in the ship hull]. Kyiv, Dmitriya Burago Publ., 2014. 425 p.

Ivanov E.A. Difraktsiya elektromagnitnykh voln na dvukh telakh [Diffraction of electromagnetic waves on the two bodies]. Minsk, Nauka i tekhnika Publ., 1968. 584 p.

Didkovskyi V.S., Poroshyn S.M., Leiko A.H., Leiko A.A., Drozdenko O.I. Konstruiuvannia elektroakustychnykh pryladiv i system dlia multymediinykh akustychnykh tekhnolohii [Development of electro-acoustic devices and systems for multimedia acoustic technology]. Kharkiv, 2013. 390 p.

Leyko A.G., Nizhnik A.I., Starovoyt Ya.V. Zvukovye polya pezokeramicheskikh izluchateley s razlichnym pezoeffektom [Sound fields of piezoelectric ceramic emitters with different piezoelectric effect]. Elektronika i svyaz – Electronics and Communications Journal, 2013, no. 5 pp. 50–55.

Leyko A.G., Nizhnik A.I., Starovoyt Ya.V. Akusticheskie svoystva tsilindricheskikh pezokeramicheskikh izluchateley silovoy i kompensirovannoy konstruktsii s prodolnym i poperechnym pezoeffektami [Acoustic properties of cylindrical piezoelectric ceramic emitters of power and compensated structures with longitudinal and transversal piezoelectric effects]. Elektronika i svyaz – Electronics and Communications Journal, 2013, no. 6, pp. 62–73.

Ulitko A.F. K teorii kolebaniy pezokeramicheskikh tel. Teplovye napryazheniya v elementakh konstruktsiy [On the theory of vibrations of piezoelectric ceramic bodies. Thermal stress in the structural elements]. Kyiv, Naukova dumka Publ., 1975. 26–33 p.