Експериментальне дослідження вдосконалених обводів тихохідного судна великої повноти

Igor F. Davydov, Aleksandr V. Demidyuk, Andrey V. Pechenyuk

Анотація


Виконано оцінку ефективності вдосконалених обводів носової частини тихохідного судна великої повноти за допомогою модельного експерименту в дослідному басейні. Аналіз отриманих результатів показав, що запропоновані рішення забезпечують значне зменшення буксирувального опору.


Ключові слова


модельний експеримент; дослідний басейн; удосконалення судових обводів

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Demidyuk A. V. Modernizatsiya sistemy izmereniy opytovogo basseyna ONMU [Modernization of the measurement system of the ONMU experimental tank]. Visnyk ONMU: zbіrnyk naukovykh prats [Bulletin of ONMU: digest of the scientific works], 2012, issue 34, pp. 67 – 76.

Pechenyuk A. V. Model izmeneniy sudovoy poverkhnosti [Model of hull surface variation]. Materialy III Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii “Innovatsii v sudnobuduvanni ta okeanotekhnitsi (4-6.10.2012)” [Proc. of the 3rd Int. Scientific and Technical Conf. “Innovations in Shipbuilding ant Ocean Technology]. Mykolaiv, 2012, pp. 179 – 181.

Pechenyuk A. V. Uluchshenie formy korpusa tikhokhodnogo sudna s bolshoy polnotoy obvodov chislennymi metodami [Improvement of the hull form of the low-speed vessel with high block coefficient by numerical methods]. Tez. dokl. vseukr. nauch.-tekhnych. konf. “Suchasni tekhnolohii proektuvannia, pobudovy, ekspluatatsii i remontu suden, morskykh tekhnichnykh zasobiv i inzhenernykh sporud (21 – 22.05.2014)”. [Proc. of the Ukrainian Scientific and Technical Conf. “Modern Technologies in the Design, Construction, Operation and Repairs of the Ships, Marine Technical Facilities and Engineering Constructions]. Mykolaiv, 2014.

Sizov V. G. Ob odnom sposobe uluchsheniya formy sudna [On a method of ship form improvement]. Visnyk ONMU: zbіrnyk naukovykh prats [Bulletin of ONMU: digest of the scientific works], 2006, issue 19, pp. 14 – 19.
DOI: https://doi.org/10.15589/smi20150203

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.