Фінансово-економічні важелі оновлення діяльності підприємств суднобудування України

Petro M. Karas, Nataliya V. Prikhodko

Анотація


Теза «Україна — морська держава» сприймається як аксіома. З причорноморських держав Україна має найбільшу протяжність приморської смуги, розвинений морегосподарський комплекс. У той же час тенденції розвитку морської галузі свідчать про інше — поступове перетворення України з морської держави в «країну біля моря».

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Александров, В. Л. Судостроительное предприятие в условиях рынка: проблемы адаптации и развития [Текст] / В. Л. Александров, А. В. Перелыгин, В. Ф. Соколов. — СПб. : Судостроение, 2003. — 424 с.

Александровская, Н. И. Производственный потенциал судоремонтных и судостроительных предприятий Украины с учетом их расположения [Текст] / Н. И. Александровская, А. В. Кошарская, В. Д. Евдокимов // Зб. нак. праць ОМНУ. — 2009. — № 1. — C. 111 – 119.

Батарова, А. А. Анализ клиентской ресурсной базы: метод измерения вариации признака [Текст] / А. А. Батарова // Банковские технологии. — 2006. — № 5 — C. 28 – 31.

Великий, Ю. В. Інноваційна політика держави в суднобудівній галузі [Текст] / Ю. В. Великий // Економічний вісник Донбасу. — 2011. — № 1. — C. 194 – 196.

Ефімова, Г. В. Прийняття інвестиційних рішень в суднобудуванні [Текст] / Г. В. Ефімова, О. В. Пащенко. — Монографія, НУК, 2009. — 106 с.

Жихарева, В. Умови ефективної реалізації інвестицій у розвиток флоту суднобудівних компаній України [Текст] / В. Жихарева // Економічний аналіз. — 2010 р. — № 7. — C. 45 – 47.

Кириленко, В. Аналіз депозитної бази банку [Текст] / В. Кириленко // Банківська справа. — 2007. — № 5. — C. 3 – 8.

Логачев, С. И. Мировое судостроение: современное состояние и перспективы развития [Текст] / С. И. Логачев, В. В. Чугунов, А. Е. Горин. — Изд. 2-е перераб. и доп. — С-Пб. : Мор Вест, 2009. — 544 с.

Макогон, Ю. В. Украина — держава морская [Текст] / Ю. В. Макогон, А. Ф. Лысый, Г. Г. Гаркуша, А. В. Грузин. — ДонНУ, 2010 г. — 393 с.

Наумов, О. Б. Проблеми і перспективи розвитку суднобудування в Україні [Текст] / О. Б. Наумов, Д. В. Пашко // Економічні науки — 2011. — № 2. — C. 18 – 20.

На что надеются верфи: обзор ситуации в украинском судостроении на начало 2010. 25.02.2010; за відомостями Регіональної торговельно-промислової палати Миколаївської області [Електронний ресурс] — Режим доступу:

http: // www.rtpp.com.ua/news/2010/02/25/4/1795.html.

Пашко, Д. В. Сучасний стан і перспективи розвитку суднобудування в Україні [Текст] / Д. В. Пашко // Економічні науки. — 2011. — № 1. — C. 137 – 139.

Покотилов, І. П. Умови підвищення конкурентоспроможності суднобудівної галузі України [Текст] / І. П. Покотілов // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. — Херсон : Атлант, 2009. — № 66. — C. 298 – 300.

Суднобудівна галузь України. Її конкурентоспроможність. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http: // www.br.com.ua/

Суднобудування / Вікіпедія [Електронний ресурс] — Режим доступу: http: // www.uk.wikipedia.ord.

Фінанси суднобудівних підприємств: монографія / І. А. Воробйова, Г. В. Ефімова, П. М. Карась, О. П. Кириченко, О. М. Крамаренко, В. Н. Парсяк, О. В. Пащенко, Н. В. Приходько, Г. Д. Рогів, Н. С. Терьошкіна, П. В. Трофимишин, М. В. Фатєєв, Е. Б. Хачатуров. — Миколаїв : НУК, 2012. — 234 с.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року № 1256 «Про затвердження переліку суднобудівних підприємств, для яких запроваджуються заходь державної підтримки суднобудівної промисловості» [Електроний ресурс]. — Режим доступу: http://zacon.rada.gov.ua.

Офіційний сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України: [Електроний ресурс]. — Режим доступу: http//www.smida.gov.ua.
DOI: https://doi.org/10.15589/smi20160202

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.