№ 1 (2014)

Зміст

Дослідження і розробки

Дослідження ходових якостей суден змішаного ріка-море плавання великий повноти з вінторулевимі колонками PDF (English)
Gennadiy V. Yehorov, Igor A. Ilnytskiy
Від економіки суднобудування до економіки моря - доцільний вектор регіонального розвитку PDF (English)
Vladimir N. Parsyak
Організація спеціалізованої ділянки серійного виготовлення колон вітроенергетичних установок на ПАТ «ЧСЗ». PDF (English)
Vitaliy N. Perov, Vladimir S. Ukho
Моделювання розвитку та поширення пожежі в баштах плавучого дока PDF (Русский)
Alexandr S. Rashkovskiy, Sergey A. Rashkovskiy, Nikolay I. Postupalskiy, Dmitriy V. Ermakov

Управління проектами

Система управління кризісами на наукоємних підприємствах PDF (English)
Sergey K. Chernov
Досвід галузевої класифікації проектів наукоємних виробництв на прикладі інжинірингової компанії PDF (English)
Anatoliy Yu. Gaida
Багатокритеріальне прийняття рішень при формуванні збалансованого портфеля проектів підвищення безпеки АЕС PDF (English)
Konstantin V. Koshkin, Yevgeniy A. Kvasnevskiy, Tigran G. Grigoryan
Методи управління проектами, розробкою і супроводом програм в морегосподарському секторі економіки PDF (English)
Khiroshi Tanaka
Представлення прецедентів в базі знань системи підтримки прийняття рішень при діагностиці портальних кранів на основі теорії грубих множин PDF (English)
Igor I. Kovalenko, Anton V. Melnik
Управління міжнародними освітніми проектами НУК на прикладі двох спільних програм з партнерами з Китаю PDF (English)
Oleksandr S. Ryzhkov